Τα πράγματα δεν είναι ΠΟΤΕ έτσι όπως φαίνονται.
Κάποτε ένας αστρονόμος είπε: «Ερεύνησα από την μια άκρη στην άλλη το σύμπαν με το τηλεσκόπιό μου. Πουθενά δεν βρήκα τον Θεό». Και κάποιος βιολιστής του απάντησε: «Και εγώ πήρα το βιολί μου και εξέτασα κάθε κομμάτι του και κάθε χορδή του. Πουθενά δεν βρήκα μουσική». Μη διαβάσετε τις επόμενες σελίδες με τον τρόπο που θα τις διάβαζε ο αστρονόμος.

8 Αυγούστου 2012

Παλιοφασίστα Sourta-Ferta


Ἔγραψε ὁ Sourta-Ferta γιὰ τὴν «σκούπα» τῆς ἀστυνομίας καὶ παρέθεσε κάποια συναφῆ στοιχεῖα. Ἀντέδρασε ἐπίσης στὶς διαμαρτυρίες τοῦ ΚΚΕ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν λαθρομεταναστῶν. Μὲ λίγα λόγια δέχτηκε ὅτι καλῶς ἔπραξε ἡ ἀστυνομία καὶ τὸ καπιταλιστικὸ κράτος. 
Παλιοφασίστα Sourta-Ferta!!! 
Δὲν ντρέπεσαι νὰ μὴν θέλεις αὐτοὺς τοὺς ἀδελφοὺς προλετάριους; Γιατί θέλεις νὰ λειτουργεῖ αὐτὴ ἡ φασιστική/μιλιταριστική/καπιταλιστικὴ ἀστυνομία ποῦ ἔχουμε μὲ τὸν τρόπο ποῦ λειτουργεῖ ἢ μᾶλλον προσπαθεῖ νὰ λειτουργεῖ; Δὲν παίρνεις παράδειγμα ἀπὸ τὴν δημοκρατικότατη (καὶ μάλιστα μυστική) ἀστυνομία τοῦ Στάλιν ἐπὶ ΕΣΣΔ; Ἐκεῖ ὑπῆρχε ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:
-Ἔκανες ὅτι ἤθελες.
-Πήγαινες ὅπου ἤθελες.
-Ἔλεγες ὅτι ἤθελες.
-Κανένας δὲν σὲ εἶχε γραμμένο σὲ κάποιο βιβλίο.
-Κανένας δὲν σὲ ἐπιτηροῦσε.
-Κανεὶς δὲν σὲ παρακολουθοῦσε.
-Ποτὲ δὲν σὲ ἅρπαζε ἡ ἀστυνομία γιὰ νὰ σὲ ἐλέγξει.
-Ὑπῆρχε ἀνεξιθρησκία καὶ ὁ καθένας πίστευε σὲ ὅποια θρησκεία ἤθελε.
-Μὲ λίγα λόγια ὁ καθένας ἔκανε ὅτι τοῦ κάπνιζε ἀκριβῶς ὅπως συμβαίνει σήμερα στὴν βαριόμοιρη Ἑλλάδα.
Ἀντίθετα μᾶλλον θὰ ὑποστηρίζεις τὰ ψέματα τῶν καπιταλιστῶν μπουρζουάδων ὅτι ἡ κομμουνιστικὴ ἀστυνομία ἐξαφάνιζε ἀνθρώπους, τοὺς συνελάμβανε γιὰ «ψύλλου πήδημα» καὶ τὸ δημοκρατικότατο δικαστικὸ σύστημα τοὺς ἔστελνε μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες νὰ πεθάνουν στὰ κούλαγκ τῆς Σιβηρίας.
Ντροπή σου!

ΥΓ. Ἐπειδὴ δυστυχῶς ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ δὲν καταλαβαίνουν τί διαβάζουν, νὰ τονίσω ὅτι τὸ κείμενο ἔχει εἰρωνικὸ χαρακτήρα. «Βρίζω» τὸν συγγραφέα συμφωνώντας μαζί του.
Ὑπάρχουν κάποιες βασικὲς πληροφορίες ποὺ θὰ πρέπει νὰ εἶναι γνωστὲς σὲ ὅλους εἴτε εἶναι «δεξιοί» εἴτε εἶναι «ἀριστεροί». Κατ’ ἀρχὴν μὴν ξεχνᾶτε ὅτι τὸ ψευδώνυμο Στάλιν σημαίνει ἀτσάλι. Ἡ χειρότερη ἀστυνομία ποὺ ὑπῆρξε ποτὲ εἶναι αὐτὴ τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων. Ἡ κομμουνιστικὴ σκληρότητα σχεδὸν ξεπερνάει καὶ τὴν σκληρότητα τῶν μουσουλμανικῶν καθεστώτων. Ἐκεῖ εἶναι μὲν οἱ γυναῖκες ζῶα καὶ ἀποσκευὲς καὶ ἐν δυνάμει πόρνες (κατὰ τὴν ὄρεξη τοῦ κάθε ἀρσενικοῦ), ἀλλὰ οἱ ἄνδρες ἔχουν κάποια ἐλάχιστα δικαιώματα. Στὴν ΕΣΣΔ καὶ στοὺς δορυφόρους τῆς ἂν δὲν ἤσουν ὑπάκουο σκυλάκι στὸ «ρηθὲν τοῦ κόμματος» καὶ ἀντιδροῦσες, ἐξαφανιζόσουν ἀσκαρδαμυκτὶ καὶ κανένας δὲν ξανάκουγε γιὰ σένα.
ΦΥΣΙΚΑ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι οἱ δυτικὲς «δημοκρατικές» ἀστυνομίες εἶναι τέλειες. Δὲν σημαίνει ὅτι τὰ πάντα στὸν καπιταλισμὸ εἶναι καλὰ καὶ «ἀγγελικὰ πλασμένα». Ὑπάρχει καταπίεση, διεφθαρμένοι ἀστυνομικοὶ καὶ ὅλα τὰ καλὰ τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ.
Ἀπὸ μία ἄποψη -τὴν ὁποία ἐλάχιστοι θὰ μπορέσουν νὰ καταλάβουν- ὁ κομμουνισμὸς εἶναι ἢ πιὸ σωστὴ πολιτικὴ θεωρία ποὺ ὑπῆρξε ποτέ. Εἶναι ἡ δεύτερη μετὰ τὸν φιλόσοφο/τύραννο τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.
Ἀλλὰ καὶ ἡ τυραννίδα καὶ ὁ κομμουνισμὸς ἔχουν ἕνα ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Ἀπαιτοῦν νὰ πάρουν τὴν ἐξουσία ἄνθρωποι ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ. Ἄνθρωποι ποὺ δὲν θὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴν ὅποια ἐξουσία ἔχουν γιὰ προσωπικὸ ὄφελος.
Ὁ ἀνθρώπινος ψυχισμὸς εἶναι παντελῶς διεστραμμένος καὶ μάλιστα μὲ ἕναν τρόπο πολὺ ἔξυπνο. Λεπτὲς ὑπόγειες ψυχολογικὲς καὶ διανοητικὲς διαδικασίες κάνουν τὸν ἄνθρωπο νὰ πιστεύει ὅτι αὐτὸ ποὺ νομίζει αὐτὸς εἶναι τὸ σωστὸ καὶ πρέπει νὰ ἐφαρμοστεῖ. Τὸ χειρότερο μεταμφιέζουν σὲ «σωστό» τὸ προσωπικὸ συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου εἴτε πρόκειται γιὰ χρῆμα, εἴτε γιὰ σέξ, εἴτε γιὰ δόξα. Διαφορετικὰ οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ δὲν θὰ ἔσφαζαν τοὺς εἰδωλολάτρες καὶ δὲν θὰ ἔκαιγαν οὔτε θὰ κατέστρεφαν τοὺς ναοὺς στὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τῆς ἀγάπης (!!!) ὅταν ἐπεκράτησαν στὸ πολιτικὸ σύστημα.
Διαφορετικὰ δὲν θὰ ὑπῆρχε ἡ Ἱερὰ Ἐξέταση ποὺ ἔκαψε κόσμο καὶ ντουνιὰ ἐπειδὴ δὲν συμπεριφερόταν ὅπως ἤθελαν οἱ ἱεροεξεταστές.
Διαφορετικὰ δὲν θὰ γίνονταν τόσοι πόλεμοι.
Διαφορετικὰ δὲν θὰ εἶχαν πεθάνει πάνω ἀπὸ 200.000 ὁμογενεῖς στὰ κούλαγκ τῆς Σιβηρίας. Διαφορετικὰ δὲν θὰ γίνονταν τόσες σφαγὲς στοὺς ἐμφύλιους.
Διαφορετικὰ δὲν θὰ ὑπῆρχε ἡ σημερινὴ οἰκονομικὴ καταπίεση.
Διαφορετικὰ ὅλη ἡ γῆ θὰ ἦταν ἕνας παράδεισος.
ΥΓ1. Τὸ κείμενο προφανῶς θὰ μπερδέψει τοὺς βιαστικοὺς ἀναγνῶστες ποὺ δὲν προσέχουν τὸ νόημα τοῦ κειμένου, ἀλλὰ «κολλᾶνε» σὲ συγκεκριμένες φράσεις. Παρακαλῶ διαβάστε προσεκτικὰ καὶ προσπαθῆστε νὰ καταλάβετε τί ἐννοῶ.