Τα πράγματα δεν είναι ΠΟΤΕ έτσι όπως φαίνονται.
Κάποτε ένας αστρονόμος είπε: «Ερεύνησα από την μια άκρη στην άλλη το σύμπαν με το τηλεσκόπιό μου. Πουθενά δεν βρήκα τον Θεό». Και κάποιος βιολιστής του απάντησε: «Και εγώ πήρα το βιολί μου και εξέτασα κάθε κομμάτι του και κάθε χορδή του. Πουθενά δεν βρήκα μουσική». Μη διαβάσετε τις επόμενες σελίδες με τον τρόπο που θα τις διάβαζε ο αστρονόμος.

28 Μαΐου 2009

Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης

χθές «πεσα» πάνω στό λληνικό Καραβάνι λληλεγγύης. Γινόταν μία κδήλωση σέ σχολεο δεύτερης εκαιρίας. Μπορετε νά πτε στό κατάστημα πού διατηρον ετε γιά νά δώσετε κάποια πράγματα γιά πούλημα ετε γιά νά γοράσετε κάτι «πό δεύτερο χέρι» καί νά τούς στηρίξετε.
πό κε μαθα μερικά νδιαφέροντα πράγματα:
- Γάζα (πού τά μέσα νημέρωσης χουν ξεχάσει πλέον) ποφέρει κόμα φάνταστα.
βραοι καναν κυριολεκτικά θνοκάθαρση. ριχναν στά σχολεα τν Παλαιστινίων παιχνίδια-βόμβες!!!
-Μέ ξαίρεση μερικούς μεμονωμένους θελοντές ΚΑΜΙΑ μεγάλη ργάνωση δέν χει πάει κόμα στήν Γάζα.
-Τό Καραβάνι κατάφερε νά πάει μία φορά κε. Καί ατό τό κατάφερε μέ τήν βοήθεια νός λληνο-εβραίου (πό πατέρα λληνα νομίζω) πού μετακόμισε καί πγε στό σραήλ.
ποιος μπορε ς βοηθήσει. Δέν χει παρά νά μαζέψει μερικά πό τά δεκάδες μπιχλιμπίδια πού χει φορτωμένο τό σπίτι του καί νά τά πάει κε. Θά διευκολύνεστε καί στό ξεσκόνισμα.