Τα πράγματα δεν είναι ΠΟΤΕ έτσι όπως φαίνονται.
Κάποτε ένας αστρονόμος είπε: «Ερεύνησα από την μια άκρη στην άλλη το σύμπαν με το τηλεσκόπιό μου. Πουθενά δεν βρήκα τον Θεό». Και κάποιος βιολιστής του απάντησε: «Και εγώ πήρα το βιολί μου και εξέτασα κάθε κομμάτι του και κάθε χορδή του. Πουθενά δεν βρήκα μουσική». Μη διαβάσετε τις επόμενες σελίδες με τον τρόπο που θα τις διάβαζε ο αστρονόμος.

22 Οκτωβρίου 2008

Αἰτία για σκέψῃ

Ἐρωτήσῃ για ὅσους ἐπιμένουν να γράφουν μὲ ἀγγλικοὺς χαρακτῆρες, ἀλλὰ καὶ για τοὺς ὑπολοίπους:
Τὰ πληκτρολόγιά που ἔρχονται στην Ἑλλάδα κατασκευάζονται στο ἐξωτερικό. Τὰ περισσότερα ἔχουν στα πλῆκτρα μόνο λατινικοὺς χαρακτῆρες. Ἔχουν ὅμως ἐνσωματωμένη τὴν ἐντολὴ Ἀριστερὸ Shift-Alt για να μεταπηδοὺν σὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες.
Τὸ πληκτρολόγιο διαθέτει μνήμη που συγκρατεί τις ῥυθμίσεις που ἔκανες, ἄκομα καὶ ἂν κανεὶς ἐπανεγκατάσταση τὸ λειτουργικό.
Γιατὶ ἄραγε να συμβαίνει αὐτό;
ΥΓ. Ἂν δεν εἶναι ἔτσι καὶ τὸ πληκτρολόγιο λειτουργεῖ μὲ διαφορετικὸ τρόπο θὰ ἤθελα ὁποῖος γνωρίζει σχετικὰ να μὲ πληροφορήσει.

Είναι πάμφθηνα...

Μοῦρθε ξαφνικὰ σὰν φλασάκι ἔνας ἀπὸ τοὺς λόγους που πολλοὶ ἐξακολουθοὺν να γράφουν σὲ γκρίκλις ἣ γενικὰ δυσκολεύονται να γράψουν σωστά.
Ὁ βασικὸς λόγος εἶναι τὸ πληκτρολόγιο. Τὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα κυκλοφοροὺν δεν ἔχουν ἐπάνω στα πλῆκτρα ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες, ἔστω καὶ ἂν ἔχουν τὴν δυνατότητα να γράφουν ἑλληνικά.
Κυκλοφοροὺν ὅμως μερικὰ πληκτρολόγιά (που ἐπιπλέον εἷναι καὶ πάμφθηνα, συνήθως κάτω ἀπὸ 10 εὔρῳ) ποὺ ἔχουν ἐπάνω καὶ τὰ ἑλληνικὰ γράμματα καὶ τὰ σημεῖα στίξης.
Ἀγοράστε ἕνα λοιπὸν καὶ ἐλευθερωθεῖτε ἀπὸ τὴν δυναστεία τοῦ ΛΑτινικού (και για όσους δεν το γνωρίζουν Χαλκιδικοὺ) ἀλφαβήτου.